บุษราไคโตซาน

บำรุงพืช+ต้านทานโรค

คุณภาพสูง

บุษราไคโตซาน

ขนาด 1,000 ซีซี

บุษราไคโตซาน (1,000 ซีซี)

ราคา 220 บาท

บุษราไคโตซาน

ขนาด 1,000 ซีซี

บุษราไคโตซาน (1,000 ซีซี)

ราคา 220 บาท

บุษราไคโตซาน ดีกว่าอย่างไร?

* สกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ

* มีความบริสุทธิ์100%

* บุษราไคโตซานมีคุณภาพสูง

* สามารถใช้ได้ดีทั้งในพืชทุกชนิด

* ช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

* ช่วยเร่งรากให้งอกเร็วและมีจำนวนมาก

* ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

* ช่วยเคลือบผิวเมล็ดพืช

* ช่วยต้านทานโรคพืชและแมลง

* ช่วยยืดอายุพืชหลังเก็บเกี่ยว

* ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

* ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

บุษราไคโตซาน (ชนิดน้ำ)

– บุษราไคโตซาน (1,000 ซีซี) 1 ขวด ราคา 220 บาท

– ต้องการสินค้าจำนวนมาก กรุณาติดต่อ ร้านบุษรา จะได้ลดราคาพิเศษค่ะ

– ร้านบุษรา จำหน่าย ไคโตซานสกัดจากธรรมชาติ(บริสุทธิ์100%)

– ช่วยปรับสภาพดิน ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยต้านทานโรคพืชและแมลง

– ช่วยเคลือบผิวเมล็ดพืช ช่วยยืดอายุหลังเก็บเกี่ยว ช่วยเพิ่มผลผลิตในพืช

– เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งได้จาก เปลือกกุ้ง เปลือกปู และ แกนของปลาหมึก

– มีความบริสุทธิ์100% จึงสามารถใช้ได้ดี ทั้งในพืช และในสัตว์

 

ประโยชน์ของบุษราไคโตซานในพืช

– เป็นฮอร์โมนพืชที่ดีที่สุด ช่วยเพิ่มผลผลิต ของพืชไร่ พืชสวน นาข้าว รวมถึงในไม้ดอกไม้ประดับ

– ช่วยกระตุ้นและเร่งการเจริญเติบโตของพืช (ราก ใบ ลำต้น ดอก ผล)

– ช่วยให้พืชเจริญเติบโตรวดเร็วและแข็งแรงขึ้น จึงช่วยลดระยะเวลาของการเพาะปลูกให้น้อยลง และได้ผลผลิตที่เร็วขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น

– ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นพืช พืชจึงสามารถต้านลม และเผชิญสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้ดี

– ช่วยกระตุ้นให้รากงอกเร็ว และมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้พืชสามารถยึดเกาะดินได้ดี

– กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ช่วยพัฒนาระบบรากให้มีภูมิต้านทานต่อโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคในพืช จึงทำให้ระบบรากพืชมีความแข็งแรงมากขึ้น

– สร้างภูมิต้านทานให้แก่เมล็ดพืชที่จะนำไปเพาะขยายพันธุ์ จึงทำให้พืชแข็งแรงและสามารถขยายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้น

– ช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรคพืช ทั้งต่อเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และแมลงบางชนิด จึงช่วยกำจัดโรคพืชได้ดังนี้ โรครากเน่าโคนเน่า,โรคราน้ำค้าง,โรคแคงเกอร์,โรคราขาว,โรคใบสีส้มในนาข้าว,โรคใบจุด,โรคใบติด และโรคอื่นๆ รวมถึงยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคในเห็ดได้อีกด้วย

– มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยธรรมชาติ เนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 7-10 % จึงสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ต้นพืชได้

– ช่วยให้พืชกินปุ๋ยได้ดี ทำให้มีปริมาณการใช้ปุ๋ยที่ลดลง จึงทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมี

– สามารถใช้บำรุงดินและปรับสภาพดิน รวมถึงช่วยปรับสภาพน้ำได้

– ใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยป้องกันโรคและแมลงที่เป็นศัตรูพืช

– ใช้เคลือบเมล็ดพืช ทำให้การงอกของเมล็ดเร็วขึ้น อัตราการงอกสูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยป้องกันวัชพืชและศัตรูพืช จึงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น

– บุษราไคโตซาน เมื่อแห้งจะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางใสๆ ไม่มีสี และกลิ่น จึงสามารถนำไปเคลือบบนผิวของผักและผลไม้ได้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น

– บุษราไคโตซาน สามารถผสมกับ ยาคุมหญ้าได้ โดยผสม บุษราไคโตซาน ลงในน้ำก่อน แล้วจึงเติมยาคุมหญ้าและสารจับใบลงไป จะช่วยเพิ่มการดูดซึมยาคุมหญ้า ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาคุมหญ้าในนาข้าวได้ สามารถฉีดพ่นได้เมื่อข้าวอายุ 1-1.5 เดือน และเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของรวงข้าว และ เพิ่มน้ำหนักข้าวต่อรวง

– ช่วยเพิ่มของปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่พืช ทำให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

– บุษราไคโตซาน ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

– บุษราไคโตซาน สกัดจากธรรมชาติ บริสุทธิ์100% จึงปลอดภัยต่อเกษตรผู้ใช้ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 

ประโยชน์ของบุษราไคโตซานในสัตว์

– ใช้เคลือบอาหารของสัตว์น้ำ เช่น อาหารกุ้ง จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่สัตว์น้ำได้

– ใช้เคลือบเปลือกไข่ จะช่วยเก็บรักษาความสดของไข่ให้ยาวนานขึ้น

– บุษราไคโตซานที่แห้งเป็นพิล์มบนเปลือกไข่ จะทำให้เปลือกไข่มีความแข็งแรงมากขึ้น จึงช่วยป้องกันการแตกของไข่ได้ ทำให้การขนส่งไข่สะดวกมากขึ้น

 

วิธีการใช้ บุษราไคโตซานในพืช

1.ใช้ฉีดพ่นทางใบ

ในนาข้าว

– อัตราใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

– ฉีดพ่นครั้งแรก พร้อมยาคุมหญ้า

– ฉีดพ่นครั้งที่2 เมื่อข้าวอายุได้ 1 เดือน

– ฉีดพ่นครั้งที่3 เมื่อข้าวอายุได้ 2 เดือน

– ฉีดพ่นครั้งสุดท้าย ตอนข้าวเริ่มออกรวง เป็นหางปลาทู

ในไม้ผล พืชไร่

– อัตราใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ใช้ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน)

ในพืชผักต่างๆ

– อัตราใช้ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ใช้ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน)

ในกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

– อัตราใช้ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ใช้ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน)

2.ใช้คลุกปุ๋ย

– ใช้บุษราไคโตซาน อัตรา 300 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ต่อปุ๋ย 50กิโลกรัม นำมาคลุกเคล้าให้ทั่ว แล้วนำไปหว่านหรือหยอด

 

วิธีใช้ บุษราไคโตซานในสัตว์

– บุษราไคโตซาน อัตรา 40-50 ซีซี ผสมน้ำ 160-200 ซีซี (อัตราใช้1:4) นำไปคลุกกับอาหารกุ้ง 100 กิโลกรัม แล้วผึ่งลมให้แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 30นาที ถึง 1ชั่วโมง ก่อนนำไปหว่านในบ่อเลี้ยงกุ้ง

เบอร์โทร-ร้านบุษรา

099-745-3539