ฮิวเมทโปร

ปรับปรุงดิน+เร่งราก

คุณภาพสูง

ฮิวเมทโปร

(500 กรัม และ 1,000 กรัม)

ฮิวเมทโปร (500 กรัม)

ราคา 100 บาท

ฮิวเมทโปร (1,000 กรัม)

ราคา 200 บาท

ฮิวเมทโปร ดีกว่าอย่างไร?

* เป็นสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน+เร่งราก

* ซื้อ1=ได้ถึง2 (ทั้งปรับปรุงดิน+เร่งราก)

* ฮิวเมทโปร เป็นสารอินทรีย์ คุณภาพสูง

* เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ100%

* ช่วยเปลี่ยนดินเสีย ให้เป็นดินดี 

* เปลี่ยนดินเสื่อมสภาพให้อุดมสมบูรณ์

* เป็นสารเร่งราก ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

* ช่วยทำให้รากพืชแข็งแรง

* ช่วยให้รากพืชดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้น

* ช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์

* ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย

* ช่วยละลายปุ๋ยเคมีในดิน

* ช่วยละลายสารพิษที่ตกค้างในดิน

* ผลิตจากธรรมชาติ100%

* ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ฮิวเมทโปร (ชนิดผง)

500 กรัม ราคา 100 บาท

1,000 กรัม ราคา 200 บาท

– ร้านบุษรา จำหน่ายสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน+เร่งราก คุณภาพสูง

– ต้องการซื้อสินค้าจำนวนมาก กรุณาติดต่อ ร้านบุษรา จะได้ลดราคาพิเศษค่ะ

– ร้านบุษรา จำหน่ายสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน-เร่งราก คุณภาพสูง

– ผลิตจากสารอินทรีย์ธรรมชาติ100% คุณภาพสูง

– ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย

– สารอินทรีย์เร่งรากคุณภาพสูง ทำให้ระบบรากแข็งแรง

– ช่วยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางพารา

– เพิ่มขนาดหัวมันสำปะหลัง เพิ่มขนาดหัวมันเทศ เพิ่มขนาดหัวมันทุกชนิด

– ลดต้นทุนปุ๋ย เมื่อใช้ผสมปุ๋ยแล้วหว่าน

– ช่วยละลายปุ๋ยเคมี และ ละลายสารพิษที่ตกค้างในดิน

– ช่วยปรับสภาพดินเสีย ให้เป็นดินดี ช่วยฟื้นฟูสภาพต้น

เพิ่มผลผลิต ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด

 

ฮิวเมทโปร

– เป็นสารอินทรีย์เร่งราก จากธรรมชาติ100% สกัดเข้มข้นจากฮิวมัสคุณภาพสูง

– ฮิวเมทโปร ชนิดเข้มข้น จึงใช้ในปริมาณน้อยกว่า และประหยัดกว่า

– สามารถใช้หว่าน หรือ ผสมน้ำราด หรือ ฉีดพ่น

– จะให้เกิดผลดีต่อพืชอย่างสูงสุด ควรใช้ ฮิวเมทโปร เฉพาะทางดินเท่านั้น

– ช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี อีกทั้งยังทำให้น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก

– ช่วยปรับสภาพดินที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นดินดี

– ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก ช่วยให้รากพืชแผ่ขยายได้เร็วขึ้น

– หากใช้ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ช่วยให้โครงสร้างของดินแข็งแรงขึ้น

– ทนต่อการชะล้างและการกัดกร่อนของน้ำ

– ช่วยป้องกันการชะล้างของหน้าดิน

– ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดิน ให้พืชนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พืชสมบูรณ์และแข็งแรง

– ทำให้พืชทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช

– ทำให้ระบบรากแข็งแรง พืชจึงเจริญเติบโตได้ดี และมีผลผลิตสูง

– ช่วยป้องกันภัยแล้งได้ ฮิวเมทโปรจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ในรูปของฟิล์มบางๆบนก้อนดิน

– ในช่วงฝนแล้ง รากพืชจะดูดน้ำจากฟิล์มที่ผิวก้อนดินไปใช้ ทำให้พืชไม่ขาดน้ำ

– ช่วยกักเก็บแร่ธาตุในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

– ช่วยลดสารพิษในดิน และช่วยดักจับโลหะหนักในดิน ทำให้โลหะหนักไม่ถูกพืชดูดซึมไปใช้

– ช่วยละลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน

– ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

– ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางพารา

– ช่วยเพิ่มขนาดหัวมันสำปะหลัง เพิ่มขนาดหัวมันเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มขนาดหัวมัน ในมันทุกชนิด

– ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย เมื่อใช้ผสมปุ๋ยแล้วหว่าน

– สามารถผสมยาคุม และยากำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

– เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ100%

– จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

– ใช้ได้ดี ในพืชทุกชนิด

 

วิธีใช้ ฮิวเมทโปร (ควรใช้เฉพาะทางดินเท่านั้น)

– พื้นที่ 5 ไร่ ใช้ 1 กิโลกรัม หรือ ใช้ตามความเหมาะสมของสภาพดิน

– ควรใช้ต่อเนื่อง ทุก 2-3 เดือน จนกว่าสภาพดินจะดีขึ้น

– จะให้เกิดผลดีต่อพืชอย่างสูงสุด ควรใช้ ฮิวเมทโปร เฉพาะทางดินเท่านั้น

1. ใช้ฮิวเมทโปร เพื่อปรับปรุงสภาพดิน

ให้ละลายฮิวเมทโปร 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วราดลงพื้นดิน

2.ใช้ฮิวเมทโปร เพื่อ ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก

ให้คลุกเคล้าฮิวเมทโปร 100 กรัม กับ ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม

3.ใช้ฮิวเมทโปร เพื่อ คลุกผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ให้ละลายฮิวเมทโปร 100 กรัม กับปุ๋ยน้ำ 100-200 ลิตร

4.ใช้ฮิวเมทโปร เพื่อ ผสมปุ๋ยเคมี

ให้คลุกเคล้าฮิวเมทโปร 100-200 กรัม กับปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม

 

การใช้ ฮิวเมทโปร กับ นาข้าว

1.ใช้ปรับสภาพดิน และ บำรุงดินก่อนปลูก (ช่วงไถ)

1.1 ใช้ฮิวเมทโปร 200 กรัม ผสม น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปราด ให้ทั่วนาข้าว

1.2 ใช้ฮิวเมทโปร 50-100 กรัม ผสม ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปหว่านให้ทั่วนาข้าว

2.กรณีดินเสียมาก (ค่า PH ต่ำกว่า 4.5) และต้องการปรับสภาพดิน

ให้ไถกลบหนาดินก่อน แล้วจึงใช้ฮิวเมทโปร 200 กรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร นำมาราดบนหน้าดิน(อัตรานี้ต่อพื้นที่ 1 ไร่) เพื่อเพิ่มค่า PH ให้ดิน และ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

3. ฮิวเมทโปร สำหรับการฉีดพ่นทางใบ

– สำหรับอายุต้นข้าวได้ 1 เดือน (ให้ฉีดพร้อมยาคุมหญ้า) ใช้ฮิวเมทโปร 3-5 กรัม ผสมน้ำ20 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วใส่ยาคุมหญ้าไปทีหลัง

– สำหรับอายุต้นข้าวได้ 2 เดือน (ฉีดพ่นอีก 1 ครั้ง) ใช้ฮิวเมทโปร 3-5 กรัม ผสม น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่วต้นข้าว

– สำหรับอายุต้นข้าวได้ 3 เดือน (ข้าวตั้งท้อง) (ฉีดอีก 1 ครั้ง) ใช้ฮิวเมทโปร 3-5 กรัม ผสมน้ำ20ลิตร ฉีดให้ทั่วต้นข้าว

– สำหรับข้าวออกรวง (หางปลาทู) (ฉีดอีก 1 ครั้ง) ใช้ฮิวเมทโปร 3-5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่วต้นข้าว (ในหน้าหนาว ใช้ฮิวเมทโปร 5 กรัม ผสม น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว)

4.คลุกปุ๋ยเคมี แล้วหว่าน

– ใช้ฮิวเมทโปร 100-200 กรัม ผสมปุ๋ยเคมี 2กระสอบ(100กิโลกรัม) คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว

– ใช้ฮิวเมทโปร เพื่อช่วยยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง ทำให้พืชกินปุ๋ยได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือ ยังสามารถเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปได้

5.การใช้ฮิวเมทโปรร่วมกับ ยาฆ่าหญ้า – คุมหญ้า

– ใช้ฮิวเมทโปร 5 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากัน แล้วผสมยาคุมหญ้า นำไปฉีดพ่น ผลที่ได้คือ หญ้าตายหมด แต่ต้นข้าวยังเขียวขจีไม่เหี่ยวเฉา

 

การใช้ ฮิวเมทโปร ใน ยางพารา

1.ใช้เพื่อปรับสภาพดิน และ บำรุงดินก่อนปลูก

1.1 ใช้ฮิวเมทโปร 100 กรัม ผสม น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปสาดดินหรือราดดิน ให้ทั่วสวนยางพารา

1.2 ใช้ฮิวเมทโปร 50-100 กรัม ผสม ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปหว่านลงดิน ให้ทั่วสวนยางพารา

2.ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพารา

2.1 ใช้ฮิวเมทโปร โรยรอบโคนต้น 1ช้อนโต้ะ ต่อ 1ต้น (ใช้ต่อเนื่องทุก 3-6เดือน) จะทำให้น้ำยางออกดี และ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางพารา

เบอร์โทร-ร้านบุษรา

099-745-3539