ไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า

ไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า

โรครากเน่าโคนเน่า เป็นโรคที่พบมากในพืชดังต่อไปนี้ ได้แก่ ทุเรียน ส้ม กล้วย ลองกอง สตรอเบอรี่ ส้ม ลางสาด ลำไย เงาะ แตงโม แตงกวา พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาว ยางพารา ปาล์ม พืชผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงพืชชนิดอื่นๆอีกมากมาย

หากเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ในพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วนั้น อาจนำมาซึ่งความสูญเสียรายได้ รวมถึงการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก เพราะโรครากเน่าโคนเน่านั้น จะทำให้พืชขาดสารอาหาร เกิดจากระบบรากพืชถูกทำลาย เชื้อโรคจะเข้าทำลายรากฝอย ทำลายรากแขนง และเข้าทำลายตามโคนต้น ถ้ามีเชื้อโรคจำนวนมาก อาจจะติดเชื้อลุกลามเข้าไปในท่อนำอาหารของพืช ซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้พืชบางชนิดตายได้อย่างฉับพลัน ทั้งๆที่ความเขียวของต้นและใบนั้นก็ยังคงอยู่ หรือที่เรียกกันว่า “พืชยืนต้นตาย” ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากให้แก่เกษตรกร

สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่านั้น เกิดจากเชื้อราไฟท้อฟเธอร่า(Phytophthora) ซึ่งเชื้อรากลุ่มนี้ ปกติจะอาศัยอยู่ในดินอยู่แล้ว เวลาที่พืชที่ปลูกนั้นอ่อนแอหรือไม่มีภูมิคุ้มกันโรค เชื้อราไฟท็อฟเธอร่าก็จะเข้ามาทำลายพืชนั้นทันที สังเกตว่าหากพืชชนิดนั้นติดโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว จะไม่พบการระบาดทั่วทั้งแปลง แต่จะพบบางต้นเท่านั้นที่เป็นโรค หลังจากนั้นโรคจึงจะค่อยๆลุกลามไปยังต้นข้างเคียง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เชื้อราไฟท้อฟเธอร่า จะเข้าทำลายต้นพืชที่อ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่ำที่สุดก่อน หากดูแลต้นพืชให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วนั้น อัตราการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าก็จะลดลงตามไปด้วย

อาการของโรครากเน่าโคนเน่า มีดังนี้คือ

– ทำให้เมล็ดไม่งอก หรือ เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนแล้วตาย
– ทำให้ลำต้นคอดลง ลำต้นแห้ง ต้นล้ม และตายไปในที่สุด
– ใบจะเริ่มมีอาการเหลืองซีด โดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อน จากนั้นค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆ จนใบค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งร่วงหมดทั้งต้น จากนั้นกิ่งเริ่มแห้งลง และพืชก็จะยืนต้นตายในไปที่สุด

สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า

1.เกิดจากเชื้อราในดิน มีเชื้อราหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ เชื้อราหลักๆที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า คือ เชื้อราไฟท้อฟเธอร่า(Phytophthora) ซึ่งเชื้อราไฟท็อปเทอร่านี้ อาจติดมากับเมล็ดพืช อาจอยู่ในดินและวัสดุปลูก อาจอยู่ในน้ำที่ใช้รดต้นไม้ หรืออาจติดมาจากถาดที่ใช้เพาะกล้าก็ได้
2.เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อระบาดได้ง่ายก็คือ ช่วงอากาศร้อน ช่วงฤดูฝน และช่วงที่มีความชื้นสูง จะทำให้เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคที่อาศัยอยู่ในดินนั้น เจริญเติบโตได้ดีและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
3.เกิดจากดินหรือวัสดุเพาะระบายน้ำได้ไม่ดี หรือมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพืชได้เช่นกัน

วิธีป้องกันและรักษาโรครากเน่าโคนเน่า

– ควรเลือกใช้ดิน และเลือกวัสดุปลูกที่ค่อนข้างสะอาด สามารถระบายน้ำได้ดี
– ในการเพาะต้นกล้า ไม่ควรใส่เมล็ดในวัสดุเพาะจนลึกเกินไป
– ไม่ควรเพาะต้นกล้าให้หนาแน่นเกินไป
– ควรเลือกบริเวณเพาะต้นกล้าที่มีสภาพอากาศโปร่ง อากาศระบายได้ดี และไม่มีความชื้นสูง
– ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
– เลือกแหล่งน้ำที่สะอาด สำหรับใช้ในการรดต้นกล้า
– ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา-โปร ผสมกับดินปลูก ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก หรือผสมกับน้ำเพื่อใช้รดต้นกล้า

สนใจสินค้า กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม

วิธีใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

– ใช้คลุกเมล็ด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าปริมาณ 1-2 ช้อนแกง(10-20กรัม) ต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม โดยคลุกเคล้าให้เข้ากันในถุง อาจเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้สปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเคลือบติดบนผิวของเมล็ดพืชได้ดียิ่งขึ้น
– ใช้รองก้นหลุมและหว่าน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1กิโลกรัม ต่อรำละเอียดจำนวน 5กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก 40กิโลกรัม ผสม3อย่างนี้ให้เข้ากัน เพื่อใช้รองก้นหลุมและใช้หว่าน โดยมีวิธีใช้ดังนี้
1.ในพืชผัก เพื่อรองก้นหลุม ใช้ไตรโคเดอร์มา 10-20 กรัม/ต้น
2.หว่านในแปลงปลูก ใช้ใช้ไตรโคเดอร์ม่า 50-100 กรัม/ตารางเมตร
3.ในพืชสวน ใช้ไตรโคเดอร์ม่า หว่านใต้ทรงพุ่มในอัตรา 3-5 กิโลกรัม/ต้น
4.ผสมกับวัสดุปลูก ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1ส่วน ต่อวัสดุปลูก4ส่วน จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนบรรจุลงในภาชนะเพาะเมล็ด หรือภาชนะเพาะกล้า
5.ไตรโคเดอร์มา อัตรา 50-100 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้น ราดดิน หรือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น
6.ไตรโคเดอร์ม่า อัตรา 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม แล้วคลุกให้เข้ากัน จากนั้นนำไปโรยรอบๆโคนต้น ต้นละครึ่งกิโลกรัม
7.ไตรโคเดอร์มา อัตรา 100 กรัม ต่อสารละลาย 200 ลิตร ใช้ในพืชผักระบบไฮโดรโพนิกส์
หมายเหตุ : ควรใช้ ไตรโคเดอร์ม่าซ้ำ อย่างน้อยเดือนละ 2-4 ครั้ง เพื่อป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดโรครากเน่าและโคนเน่าซ้ำขึ้นมาอีก

ข้อควรระวังในการรักษาโรครากเน่าโคนเน่า คือ

– ไม่ควรใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า เพราะสารเคมีจะไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและระบบนิเวศน์ เป็นผลให้ในระยะยาวพืชที่นำมาปลูกใหม่นั้น ขาดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เคยได้รับจากระบบนิเวศน์ ทำให้ต้องพึ่งพาสารเคมีที่เป็นอันตรายมากขึ้น แต่เชื้อโรคที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม หรืออาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย

– การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่านั้น ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมได้ รวมถึงช่วยรักษาพืชให้มีความแข็งแรงปลอดภัยอีกด้วย เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มานั้นเป็นเชื้อราที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อพืช ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

โรครากเน่าโคนเน่านั้น สามารถป้องกันได้ตั้งแต่พืชยังไม่เป็นโรค ไม่ควรให้พืชแสดงอาการก่อน แล้วค่อยรีบมารักษาทีหลัง เพราะหากพืชติดโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว อาจรักษาไม่ทันก็ได้ ดังนั้นควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าตั้งแต่ต้น ดีกว่าปล่อยให้เชื้อโรคลุกลามจนรักษาไม่ทัน ซึ่งจะเกิดผลเสียหายตามมามากมาย รวมถึงการสูญเสียรายได้ และสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

สนใจสินค้า กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ โปรดศึกษา " นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล "